Jurisdicties

Tax planning via fiscaal gunstige Europese Unie landen

Een uitspraak van het Europees hof in 2006 (Cadburry-Schweppes arrest) maakt het mogelijk voor ondernemers om -op grond van de vrijheid van vestiging- (een deel van) de onderneming te verplaatsen naar een ander EU land. Ook wanneer dit is gedaan uit fiscale overwegingen. Zelf een pure fiscale verplaatsing valt onder de vrijheid van vestiging binnen de Europese Unie.

Het loont dan ook zeer de moeite om eens rond te kijken en te bezien wat de verschillende landen te bieden hebben. Overigens kan dit niet alleen om fiscale redenen interessant zijn, maar ook uit praktische overwegingen of omwille van bijvoorbeeld de loonkosten.

De fiscaal meest gunstige EU jurisdicties hebben wij alvast voor u uitgezocht:

Bulgarije

Cyprus

Ierland

Verenigd Koninkrijk